Privacyverklaring


Juli 2018

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Steungezin.nl. Als Stichting Steungezin.nl zijn wij op 13 september 2013 opgericht te Breda. Ons KVK-nummer is 58765255 en ons RSIN/Fiscaal nummer 853171737. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Steungezin.nl met persoonsgegevens omgaat.

Verzamelde persoonsgegevens

Steungezin.nl verwerkt alle gegevens die u aan ons bekendmaakt bij registratie of donatie, dit zijn onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling, wijk, bewijs en vorm van inkomen. Daarnaast verwerken wij (bedrijfsmatige) betaalgegevens ten behoeve van de financiële administratie.

Om uw gegevens te beschermen werkt de website met een beveiligde SSL-encryptie. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Steungezin.nl verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Steungezin.nl verwerkt gegevens, volgens Artikel 6 lid a en b van de AVG, voor de volgende doeleinden:

• Verzenden van onze nieuwsbrieven

• Contact onderhouden met deelnemers en donateurs

• Het betalen van de facturen die betaald zijn door de donateur

Gegevens bewaartermijn en inzage

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Steungezin.nl de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Steungezin.nl de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening.

Daarna kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens indienen bij info@steungezin.nl. Steungezin.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking informatie of gegevens aan derden

Steungezin.nl verstrekt in beginsel geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Steungezin.nl bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de CRM-provider, hostingpartij en IT- beheerder). Overdracht van persoonsgegevens geschiedt enkel in strikte opdracht en goedkeuring. Indien dat nodig is in het kader van onze dienstverlening verstrekken wij uw gegevens aan derden maar zorgen wij er wel voor dat met deze derden schriftelijke afspraken worden gemaakt die de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk waarborgen.

Gegevens over gebruik en cookies van de website

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine bestanden die onze website op uw harde schijf zet. Deze cookies geven onder andere inzicht in bezoekcijfers en het surfgedrag van u als bezoeker. Deze anonieme gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren. We slaan hiermee geen gegevens op.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Steungezin.nl geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Steungezin.nl adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op juli 2018.