Heb je hulp nodig? Kom dan gerust langs tijdens het spreekuur! Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 12:00 's ochtends op Nieuwe Prinsenkade 16, Breda

Comite van aanbeveling

Paul Depla, Burgemeester van Breda
Fotografie: Lighthouse Fotografie Breda

“Het is niet altijd gemakkelijk om hulp te vragen aan een ander. Zeker niet als het over geld gaat. Veel armoede vindt daardoor plaats in stilte. Het is goed om te beseffen dat er altijd iets kan gebeuren wat een leven overhoop kan gooien en iemand in de financiële problemen kan brengen. Dan is een steuntje in de rug heel erg welkom. De stichting Steungezin.nl levert daar een bijdrage aan. Ze haalt armoede uit het isolement en houdt de hulp laagdrempelig. Via het online platform van steungezin.nl komen gever en ontvanger bij elkaar. Het is het nieuwe doneren: zelf kunnen beslissen aan welk doel je graag een bijdrage levert. Misschien een schoolreis voor een kindje uit de buurt of juist een ziekenhuisrekening van iemand die je helemaal niet kent. Hoe dan ook, je weet zeker dat het geld precies daar terecht komt waar jij vindt dat het hoort. Samen de schouders eronder, zo laat Breda via Steungezin.nl zien dat we elkaar niet in de kou laten staan.”

Tony Bosma, trendwatcher - futuroloog www.extendlimits.nl

"Het gaat niet meer om individuele macht maar om gebundelde kracht. De mensheid staat voor grote uitdagingen maar het is ook een tijd vol kansen. Samen kunnen we een fundamentele stap voorwaarts zetten en daarbij kunnen we elkaar helpen. Dat is zo mooi aan het initiatief van Steungezin.nl. Het gaat in op de essentie van het mens zijn en dat is dat we delen en gezamenlijk doelen realiseren. Van gedachteloos consumeren naar betekenisvol creëren en helpen. Het tijdperk van het ego laten we achter ons en samen bundelen we de kracht om die fundamentele stap voorwaarts te zetten waarin mens en planeet meer in balans komen. Doe mee met Steungezin.nl en ervaar de kracht van het delen.”

Erna Smeekens

Oprichtster van en/of betrokken bij: stichting Tientjes, Tientjesacademie en “De Vrije uitloop”, de eerste Nederlandse coöperatie voor Scharrelondernemers.

“Mensen worden blij van mensen helpen. Mensen hebben zelf de beste oplossing voor hun problemen. Durf te vragen. Drie kreten die in mijn wereld centraal staan. Toen ik in 2009 vanuit een tamelijk wanhopige situatie, burned out in de bijstand en de voedselbank Tientjes bedacht, had ik niet kunnen bedenken hoeveel impact ze zouden hebben en hoe waar ze zijn. Ook weer voor dit prachtige nieuwe initiatief stichting Steungezin.nl: mensen de kans bieden om op een eenvoudige en laagdrempelige manier elkaar tot steun te zijn; bedacht door Helma, die in de problemen zat, om zich heen keek en tot deze prachtige oplossing kwam en bedoeld voor mensen die durven te vragen. Een verbluffend eenvoudig initiatief dat ik meer dan een warm hart toedraag. En waarin ik met trots een plaatsje in het comité van aanbeveling heb aangenomen. Ik hoop dat velen van jullie gevolg zullen geven aan de oproep om op een of andere manier bij stichting Steungezin.nl betrokken te worden. Om de moed te hebben jouw vraag te durven stellen of om de daadkracht te tonen te reageren op een vraag en daardoor blij te worden.”

Marja Wittenbols, Stichting de Vonk

Dit is pas solidariteit: de één helpt de ander op het moment dat die daar ruimte voor heeft en geraakt wordt door de nood die er is. Met het bestaan en succes van Steungezin.nl wordt bewezen dat het nog niet zo slecht gesteld is met de betrokkenheid op elkaar in deze tijd. Laten we dat met elkaar in stand houden tegen elke berichten van groeiend individualisme en egoïsme in.

Anne-Marie de Brouwer

Dr. Anne-Marie de Brouwer, universitair hoofddocent internationaal strafrecht Tilburg University en voorzitter van de Bredase stichting Mukomeze en een van de jongste Ridders in de Orde van Oranje-Nassau voor het onderzoek en maatschappelijke werk dat ze verricht m.b.t. slachtoffers/overlevenden van conflict-gerelateerd seksueel geweld.

“Door het werk dat ik verricht in Rwanda weet ik hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die iets voor een ander willen doen. Voor mensen die het minder goed hebben, maar daar niet voor hebben gekozen. Dat geldt ook voor de mensen die Stichting Steungezin.nl dichterbij huis, in Breda, steunt. Met een klein steuntje in de rug kun je je mede-Bredanaar weer hoop en vertrouwen in de toekomst geven. Wat is er mooier dan er voor elkaar te zijn en vooroordelen te doorbreken? Want vergis je niet; iedereen kan in de situatie komen dat het leven plotseling tegenzit. Door iets voor een ander te doen verrijk je niet alleen zijn of haar leven, maar tevens dat van jezelf.”

Mgr. Dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda
Fotografie: Ramon Mangold

"Steun-een-gezin-in-nl ! In het katholiek sociaal denken is van oudsher de ‘zorg voor de naaste’ een belangrijk thema. Wie is onze naaste? Dat kan zijn iemand uit het eigen gezin of de familie, maar ook een buur, een vriend of ver weg een kind of gezin in een Derde Wereldland. Het nadenken over- en actief bijdragen aan- goed en vitaal samenleven kan ons gelukkiger maken. Juist in de afgelopen jaren is er opnieuw aandacht voor de zorg aan de direct naaste, vooral voor mensen in de wijk of stad waar u woont, gelovig of ongelovig. Ook zijn we eerder bereid bij te dragen aan concrete, zichtbare hulp dicht bij huis. Denkt u maar aan de Voedselbanken en de Vincentiusvereniging. Het bisdom van Breda beveelt daarom het doel van de stichting Steungezin.nl. bij u aan. Op een moderne manier – via internet – kunt u ‘uw naaste’ zoeken én vinden. Via haar website verbindt Steungezin.nl twee doelgroepen: gezinnen met een directe financiële hulpvraag voor een specifiek doel, die zijn aangemeld door bijvoorbeeld de gemeente én gezinnen die een gezin willen steunen met een bedrag voor dat speciale doel. Kijkt u eens verder op hun website en Steun-een-gezin-in-nl!“