Beste deelnemers, donateurs en andere betrokkenen. Wij hebben ons altijd met veel passie en plezier ingezet voor Steungezin. Helaas is de website sinds januari 2023 niet langer actief en moeten wij nu concluderen dat Steungezin definitief is gestopt. Wij vinden dit ontzettend jammer en hadden jullie graag anders bericht. Voor vragen over garantie op een door ons besteld product zijn wij uitsluitend per e-mail nog bereikbaar via breda@steungezin.nl. De vrijwilligers van Steungezin.

Comite van aanbeveling

Paul Depla

Burgemeester van Breda

“Het is niet altijd gemakkelijk om hulp te vragen aan een ander. Zeker niet als het over geld gaat. Veel armoede vindt daardoor plaats in stilte. Het is goed om te beseffen dat er altijd iets kan gebeuren wat een leven overhoop kan gooien en iemand in de financiële problemen kan brengen. Dan is een steuntje in de rug heel erg welkom. Steungezin.nl levert daar een bijdrage aan. Ze haalt armoede uit het isolement en houdt de hulp laagdrempelig. Het is het nieuwe doneren: zelf kunnen beslissen aan wie je graag een bijdrage levert. Misschien een schoolreis voor een kindje uit de buurt of juist een ziekenhuisrekening van iemand die je helemaal niet kent. Samen de schouders eronder, zo laat Breda via Steungezin.nl zien dat we elkaar niet in de kou laten staan.”

Tony Bosma

Trendwatcher www.extendlimits.nl

"Het gaat niet meer om individuele macht maar om gebundelde kracht. De mensheid staat voor grote uitdagingen maar het is ook een tijd vol kansen. Samen kunnen we een fundamentele stap voorwaarts zetten en daarbij kunnen we elkaar helpen. Dat is zo mooi aan het initiatief van Steungezin.nl. Het gaat in op de essentie van het mens zijn en dat is dat we delen en gezamenlijk doelen realiseren. Van gedachteloos consumeren naar betekenisvol creëren en helpen. Het tijdperk van het ego laten we achter ons en samen bundelen we de kracht om die fundamentele stap voorwaarts te zetten waarin mens en planeet meer in balans komen. Doe mee met Steungezin.nl en ervaar de kracht van het delen.”

Erna Smeekes

Oprichtster Stichting Tientjes

“Mensen worden blij van mensen helpen. Mensen hebben zelf de beste oplossing voor hun problemen. Durf te vragen. Drie kreten die in mijn wereld centraal staan. Toen ik in 2009 vanuit een tamelijk wanhopige situatie, burned out in de bijstand en de voedselbank Tientjes bedacht, had ik niet kunnen bedenken hoeveel impact ze zouden hebben en hoe waar ze zijn. Ook weer voor dit prachtige nieuwe initiatief stichting Steungezin.nl: mensen de kans bieden om op een eenvoudige en laagdrempelige manier elkaar tot steun te zijn; bedacht door Helma, die in de problemen zat, om zich heen keek en tot deze prachtige oplossing kwam en bedoelt voor mensen die durven te vragen. Een verbluffend eenvoudig initiatief dat ik meer dan een warm hart toedraag."

Marja Wittenbols

Stichting De Vonk

"Dit is pas solidariteit: de één helpt de ander op het moment dat die daar ruimte voor heeft en geraakt wordt door de nood die er is. Met het bestaan en succes van Steungezin.nl wordt bewezen dat het nog niet zo slecht gesteld is met de betrokkenheid bij elkaar in deze tijd. Laten we dat met elkaar in stand houden tegen alle berichten van groeiend individualisme en egoïsme in."

Anne-Marie de Brouwer

Stichting Mukomeze

“Door het werk dat ik verricht in Rwanda weet ik hoe belangrijk het is dat er mensen zijn die iets voor een ander willen doen. Voor mensen die het minder goed hebben, maar daar niet voor hebben gekozen. Dat geldt ook voor de mensen die Steungezin.nl dichterbij huis, in Breda, steunt. Met een klein steuntje in de rug kun je je mede-Bredanaar weer hoop en vertrouwen in de toekomst geven. Wat is er mooier dan er voor elkaar te zijn en vooroordelen te doorbreken? Want vergis je niet; iedereen kan in de situatie komen dat het leven plotseling tegenzit. Door iets voor een ander te doen verrijk je niet alleen zijn of haar leven, maar tevens dat van jezelf.”

Mgr. Dr. J.W.M. Liesen

Bisschop van Bisdom Breda

"Steun-een-gezin-in-nl ! In het katholiek sociaal denken is van oudsher de ‘zorg voor de naaste’ een belangrijk thema. Wie is onze naaste? Dat kan zijn iemand uit het eigen gezin of de familie, maar ook een buur, een vriend of ver weg een kind of gezin in een Derde Wereldland. Het nadenken over- en actief bijdragen aan- goed en vitaal samenleven kan ons gelukkiger maken. Juist in de afgelopen jaren is er opnieuw aandacht voor de zorg aan de direct naaste, vooral voor mensen in de wijk of stad waar u woont, gelovig of ongelovig. Ook zijn we eerder bereid bij te dragen aan concrete, zichtbare hulp dicht bij huis. Denkt u maar aan de Voedselbanken en de Vincentiusvereniging. Het bisdom van Breda beveelt daarom het doel van de stichting Steungezin.nl. bij u aan."